Ayrımcılığa Karşı Sesini Yükselt

12 Nisan 2010 tarihinde İletişim Fakültesi’ni ziyaret eden Avrupa Konseyi Medya ve ve Farklılık Genel Müdürlüğü Yöneticisi Reynald Bilion 2008 yılında başlayan Ayrımcılığa Karşı Sesini Yükselt (Speak Out Against Discirimination) kampanyası hakkında bilgi verdi. İçinde bulunduğumuz yıl sona erecek olan kampanyaya nasıl katkı verilebileceğinin tartışıldığı toplantıda, özellikle iki etkinlik için olasılıklar belirdi.

Bunlardan ilki Kasım sonu ya da Aralık başında Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılacak olan genç gazeteci ve gazetecilik öğrencilerine yönelik atölye çalışmasına öğrenci gönderilmesi ile ilgili. Diğeri ise eğitici eğitimi kapsamında üç ya da dört medya profesyoneli öğretim elemanının Ağustos sonu-Eylül başında Portekiz’de yapılacak eğitime önerilmesini içeriyor.

Ayrımcılığa Karşı Sesini Yükselt kampanyasının üç temel hedefi var: (1) medya profesyonellerinin kalıcı ortaklıklarla Avrupa gazetecilik okullarında eğitilerek çokkültürlü Avrupa’da yüksek kalitede, ayrımcılığa ve kültürlerarasılığa duyarlık geliştrmelerine katkı yapmak; (2) azınlık kökenli bireylerin medya mesleklerine ve üretim alanına erişimlerinin teşviki ile Avrupa toplumlarında farklılıkların daha zengin bir biçimde seslendirilmesine katkı yapmak; ve (3) kamuyu uluslar, Avrupa ve özellikle Avrupa Konseyi düzeyindeki kültürlerarasılık ve ayrımcılık-karşıtlığı politikaları konusunda medya ile kurulacak işbirlikleri yoluyla bilgilendirmek.

Daha fazla bilgi için: www.coe.int/antidiscrimination

 

Bir Cevap Yazın

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: