DİSİPLİNLERARASI MEDYA ÇALIŞMALARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI

Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı[1]

7 Mayıs 2011 Cumartesi

9.00-10.00 Kayıt

10.00 Açılış- “Hoşgeldiniz” Yrd. Doç. Esra Arsan, Medya ve İletişim Sistemleri Program Koordinatörü

10.15-10.45 Açılış oturumu Prof. Halil Nalçaoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı

10.45-11.00 Kahve arası

11.00-12.30 1. Oturum

Yeni iletişim teknolojileri ve kamusal alan

Moderatör: Esra Elmas

Beyhan Sunal (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Cep Telefonu Kullanımının Kamusal/Özel Alan İlişkisine Etkileri”

Mustafa Çetin (Ege Üniversitesi) – “Yeni İletişim Teknolojilerinin Etkisiyle Siyasal İletişimin Dönüşümünün Demokrasiye ve Yurttaşlığa Yansımaları”

Emre Can Dağlıoğlu (Exeter Üniversitesi) – “Bilgi-İktidar İlişkileri Işığında WikiLeaks Görünümleri”

Ali Halit Diker (Yıldız Teknik Üniversitesi) – “Yeni Nesil Robin Hood’luk: Teknolojik ve Kültürel Korsanlık”

12.30-13.15 Öğle Arası

13.15 -14.45 2. Oturum

Toplumsal Hareketler ve Medya

Moderatör: Esra Ercan Bilgiç

Munise Nur Aktan(Galatasaray Üniversitesi) – “2000’lerde Yeni “Genç” Toplumsal Hareketler: Genç Siviller ve Kronik Muhalif Örneği”

Esin Sayın (İzmir Ekonomi Üniversitesi) – “Türkiye’deki Neo-Muhafazakar Dönüşümün Reklamlara Eklemlenmesi”

Serra Sezgin (Hacettepe Üniversitesi) – “Futbol, Milliyetçilik ve Barış Gazeteciliği”

Eren Ekin Ercan (Marmara Üniversitesi) -“Türkiye’deki Yabancı Mahkûmların Türkiye Medyasındaki Suç, Suçlu ve Şiddet Temsillerine Bakışı”

14.45-15.00 Kahve Arası

15.00-16.30 3. Oturum

Medya ve Toplumsal Hafıza

Moderatör:  Itır Erhart

Cansu Ceran (Galatasaray Üniversitesi) – “Toplumsal Belleğin Yeniden Üretiminde Medyanın Rolü”

Gülçin Salman & Ceyda Gürol (Anadolu Üniversitesi) – “Türkiye’de İşlenmiş Faili Meçhul Cinayetlerin Toplumda Hatırlanma Oranı ile Basında Yer Alma Oranı Arasındaki İlişki”

Tamar Nalcı (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Ulus-devletin Mekan Politikalarına Bir Örnek Olarak Surp Agop Mezarlığı”

Çağlayan Çetin (Bilgi Üniversitesi)- “ Türkiye’de Gazetelerde Milliyetçiliğin Yeniden Üretilmesi: 1915 Ermeni Olayları Örneği”

16.30-16.45 Kahve Arası

16.45-18.15 4. Oturum

Gazetecilikte Yeni Yöntemler

Moderatör: Semih Yücel

Esra Elmas (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Yurttaş Gazeteciliği ve Yurttaşın İnşası”

Yusuf Yüksekdağ (Central European University) – “İnternet üzerindeki Ulusötesi Savunma Ağları ve Sorunlaştırma Süreci”

Recep Ünal (Mersin Üniversitesi) – “Televizyon Haberciliğinde bir Haber Üretim Pratiği Olarak Mojo”

8 Mayıs 2011 Pazar

10.00-10.30 2. Gün Açılış Oturumu- Prof. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10.30-10.45 Kahve Arası

10.45-12.15 1. Oturum

Son Dönem Türkiye Sineması ve Diziler

Moderatör: Canan Tanır

Garip Hanay (Mersin Üniversitesi) – “Issız Adam ve İklimler Filmleri Üzerinden Eril Tahakkümünün Yeniden İnşası ve Değişen Erkeklik Halleri”

Emrah Barış Has (Mersin Üniversitesi) – “Ferzan Özpetek Sinemasında Eşcinsellik”

Nil Yüce (Mersin Üniversitesi) – “Zaman ve Mekan Bağlamında Kosmos Filminin İncelenmesi”

Özge Özdüzen (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Yeşilçam’dan Son Dönem Dizilere: Yılmaz Güney’den Behzat Ç’ye Toplumsal Eleştiri”

12.15-13.00 Öğle Arası

13.00-14.30 2.Oturum

Sinema Tarihi ve Türler

Moderatör: Özge Özdüzen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Ayşe Gül Toprak ve Elif Merve Özyurt (Mersin Üniversitesi) – “Toplumsal Hafıza ve Belgesel Sinema”

Nihal Şahin Gülez (Mersin Üniversitesi)- “Mikro Tarih, Toplumsal Bellek ve Sinema: Günden Kalanlar Filmine Bir Bakış”

Üner Altay (İstanbul Üniversitesi) – “2000’ler Türk Korku Sinemasının Felsefi ve Kültürel Kökenleri”

Galip Deniz Altınay (Mersin Üniversitesi) – “Korku Sinemasında Bakışın Değişimi: Dikizcilikten Gözetime”

14.30-14.45 Kahve Arası

14.45-16.15 3. Oturum

Televizyon Çalışmaları

Moderatör: Aylin Dağsalgüler

Gizem Antmen (Mersin Üniversitesi) – “Popüler Kültür Ürünü Olarak Televizyon Dizilerinde Polis Temsili: Behzat Ç ve Arka Sokaklar Örneği”

Burcu Yaman (İzmir Ekonomi Üniversitesi) –  “Reality Şovlarda ‘Korku Söylemi’ ve Ahlak Bekçiliği: Müge Anlı ile Tatlı Sert”

Feridun Nizam (Ege Üniversitesi) – “Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığını Yeniden Düzenleyen 6112 Sayılı Kanunun Analizi”

16.15-16.30 Kahve

16.30-18.00 4. Oturum

Sanat, Medya ve Toplum

Moderatör: İpek Kotan

Şeyda Barlas Bozkuş (Boğaziçi Üniversitesi) – “Öteki Yabancı’dan İçimizdeki Yabancı’ya: Uluslararası Sergilerde Türkiye Çağdaş Sanatının Değişen Anlatısı”

Atıl Berk (İzmir Ekonomi Üniversitesi) – “Şiddet Öğeleri Açısından Çizgi Filmlerin İncelenmesi: Ben10: Üstün Uzaylı İçerik Analizi”

Pelin Aytemiz (Bilkent Üniversitesi) – “Uyuyan Ölü Pamuk Prenses: Türkiye Bağlamında Tekinsiz Prenses İmgesini Anlamlandırmak Üzerine”


[1] Tüm oturumlar santralistanbul kampüsü E3-101 no’lu salonda gerçekleştirilecektir.

İletişim:

Canan Tanır, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi

canan.tanir@bilgi.edu.tr

Bir Cevap Yazın

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: