II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı programı

 

II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’na sayılı gün kaldı. Farklı üniversitelerden yükseklisans öğrencilerinin sosyal medya, iktidar, demokrasi, bellek, reklam ve toplumsal cinsiyet temsilleri gibi değişik ama medya ilintili konularda yapacakları sunumlar bu haftasonu Santralistanbul E3-101‘de gerçekleşecek. Katılım herkese açıktır.

5 Mayıs 2012 Cumartesi

9.00-10.00 Kayıt

10.00-10.15: Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Derneği temsilcisinden açılış konuşması

10.15-10.45 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Aslı Tunç (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Medya Çalışmaları Quo Vadis?: Geleceğe Doğru Alçaktan Bir Uçuş”

10.45-12.15 1. Oturum

Medya, Demokrasi, İktidar

Moderatör: Esra Ercan Bilgiç (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Murat Can Tonbil (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Başkalarının “açı”sına bakmak: Yurttaş Gazeteciliği Çağında Savaş Muhabirliğinin Dönüşümü”
Filiz Gündüz (Marmara Üniversitesi) & Süleyman Güven (Ankara Üniversitesi) – “Medya İktidar Söylem: 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbeleri”
Sarper Durmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Küresel Kamusal Alan ve Ulusötesi Habercilik”
Fatma Yağızoğlu (Atatürk Üniversitesi), Özge Çepni (Atatürk Üniversitesi) & Hatice Uzunçelebi (Atatürk Üniversitesi) – “Alternatif Medya Bağlamında Türkiye’de Yerel Basın: Fransa Yerel Basınıyla Karşılaştırmalı Olarak Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

12.15-13.00 Öğle Arası

13.00-14.30 2. Oturum

Sosyal Medya

Moderatör: Esra Elmas (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Leyla Gök (İstanbul Bilgi Üniversitesi) & Hakkı Hakan Sandal (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Popüler Türk Milliyetçiliğine Twitter’dan Bakmak: Vakalar üzerinden bir Söylem Analizi”
Munise Nur Aktan (Galatasaray Üniversitesi) – “Gündelik Sorunlar Üzerinden Muhalifleşme: Twitter”
Sabina Jafarova (Kadir Has Üniversitesi) – “Sosyal Medya: Güçsüzlerin Gücü”
Çiğdem Yüksekdağ (İstanbul Bilgi Üniversitesi) & Özgür Fırat Yumuşak (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Bir Sosyal Pratik Olarak Twitter’da Millliyetçilik: Twitter Kullanıcıları ile Online Anket Çalışması”

14.30-14.45 Kahve Arası

14.45-16.15 3. Oturum

Bellek ve Yeni Toplumsal Hareketler

Moderatör: Sarper Durmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Sezgin Ateş (Ankara Üniversitesi), Elçin Kavak (Ankara Üniversitesi) & Ece Karakuş (ODTÜ) – “Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya”
Dilara Tekrin (Kadir Has Üniversitesi) – “Yeni Kamusal Alanda Saf Bilgi: WikiLeaks”
Süheyla Yıldız (Galatasaray Üniversitesi) – “Kimlik Stratejileri ve Toplumsal Hafıza: 1990 sonrası Türkiye Yahudileri Örneği”
Leyla Bektaş (Marmara Üniversitesi) – “Toplumsal Yapıdaki Değişimlerin Arabesk Müzik Üzerindeki Etkisi: Müslüm Gürses Örneği”

16.15-16.30 Kahve Arası

16.30-18.00 4. Oturum

Toplumsal Cinsiyet Temsilleri

Moderatör: Yrd. Doç Dr. Itır Erhart (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Edagül Türker (İstanbul Üniversitesi) – “İslami Kadın Dergilerinde Kadın İmajı”
Yağmur Çenberli (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Türk Televizyon Dizilerinde Türk Ailesinin Temsili”
Umut Güner (Kaos GL Derneği) – “Nefret Suçları Kimin Sorunu?: LGBT Bireyler, Nefret Söylemi ve Medyadaki Temsil”
Neşe Öztemir (Galatasaray Üniversitesi) – “Popüler Olanın İkili İmtihanı: Kurgulanan Erkeklerden Kutsanan Erkekliklere”

6 Mayıs 2012 Pazar

10.00-11.30 1. Oturum

Sosyal Medya

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Abdülkadir Önkol (Gazi Üniversitesi) – “Eski Köye Yeni Adet: Köy Odalarından Facebook Odalarına Aşık Kahveleri ve Kültürel Dönüşüm”
Laura Avadar (Galatasaray Üniversitesi) – “Genç Yetişkin Türk Gazeteciler ve Twitter Kullanımları”
Arzu Bayar (Anadolu Üniversitesi) – “‘Mış Gibi’ Yaşam Tarzları: Facebook’ta Yayınlanan Fotoğrafların Çözümlenmesi”
Ozan Yıldırım (Anadolu Üniversitesi) – “Yeni Medya Aracılığıyla Sunulan Yaşam Tarzları: Hilal Cebeci Örneği”

11.30-11.45 Kahve Arası

11.45-13.15 2. Oturum

Ekran ve Reklam

Moderatör: Özge Özdüzen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Mine Karataş (Fırat Üniversitesi) – “Türk Edebiyatında Klasikleşen Romanların Beyaz Cama Uzanan Yolculuğu”
Duygu Kayalık (Gazi Üniversitesi) – “Kültürel Bellek” ve “Kültür Kodu” Bağlamında Reklam ve Halkbilimi İlişkisi”
Eren Ekin Ercan (Gazi Üniversitesi) – “Küreselleşme Bağlamında Fordizm’den Postfordizm’e Araba Reklamlarının Dönüşümü: General Motors, Ford, Toyota”
Serdar Yıldız (Anadolu Üniversitesi) – “Üniversiteler Ne Vaat Ediyor? Türkiye’deki Üniversitelerin Tercih Döneminde Yayınladıkları Basın İlanlarına Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması”

13.15-14.15 Öğle Arası

14.15-15.45 3. Oturum

Gerçek Mekanlardan Sanal Mekanlara

Moderatör: Ceren Mert (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Latif Bilgiler (Anadolu Üniversitesi) – “Mekanların Tüketimi: Eskişehir’deki Konulu Kafeler Üzerine Bir Alımlama Çalışması”
Mustafa Çetin (Ege Üniversitesi) & Hatice Özgiden (Ege Üniversitesi) – “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler: Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanıcılarını Takip Etme Davranışları Üzerine Bir Araştırma”
Eda Öztürk (Galatasaray Üniversitesi) – “Kurumsal Sorumluluk ve/veya Gönüllü Bir Pratik: Türkiye’de Özel Teşebbüslerin Kültür ve Sanat Alanına Müdahalesi”
Fahrünnisa Bakırcı (Atatürk Üniversitesi) & Meryem Okumuş (Atatürk Üniversitesi) – “Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Odaklı Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Algı ve Tutumları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi”

15.45-16.00 Kahve Arası

16.00-17.30 4. Oturum

Toplumsal Cinsiyet Temsilleri

Moderatör: Aylin Dağsalgüler (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Elif Çağlı (Işık Üniversitesi) – “Toplumsal Cinsiyet, Milliyetçilik ve Militarizm”
Bahar Gedik (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Türban İçerikli Haberleri Türbanlı Kadınların Algılaması ve Yorumlaması”
Gizem Orçin (Marmara Üniversitesi) – “Üçüncü Sayfa Haber Öznesi olarak Kadının Temsili: Posta Gazetesi Örneği”
Z. Feyza Akınerdem (Open University) – “Evlilik Programlarının Özne Kurgusu, Öznelerin Evlilik Arzusu”

One Reply to “II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı programı”

  1. İyi günler. Yoğun programım nedeniyle kaçırdığım konferans bildirilerine veya videolarına elektronik ortamda ulaşma şansım var mıdır?
    Teşekürler,

Bir Cevap Yazın

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: