Kategori: Domino Dersler

“Militarist Modernization” – Prof. Murat Belge

Prof. Frank Webster Domino Konuşmacısıydı

Toplumsal kuram alanında son iki on yılın en hareketli tartışma alanı olarak kabul edilebilecek enformasyon toplumu nosyonunun dünyada sayılı bir kaç isminden biri olan Prof. Frank Webster, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı kuram dersinin bir parçası olan “Domino Dersler” serisinde konuşmacıydı. Kalabalık bir izleyici topluluğuna hitap eden Prof. Webster, “The Public Sphere: An Outdated Concept in Media and Communications?” (Kamusal Alan: Medya ve İletişim Alanında Modası Geçmiş Bir…

Domino Dersler

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen ve Medya Kuramı dersinin bir parçası olan Domino Dersler’in ikincisi Bahçeşehir Üniversitesi  Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu katılımıyla gerçekleşti. santralistanbul Enerji Müzesi Sinema/Seminer Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, uzmanlık alanı kültür sosyolojisi olan Tekelioğlu ‘’Göç Kültürlerinden Popüler Kültüre : Bir Sosyolojik Okuma Önerisi’’ başlıklı sunum yaptı. Konuşmasında ana göç dalgalarının popüler kültürü, kültürel beğeni ve tüketim pratiklerini nasıl şekillendirdiği üzerinde durdu. ‘’Melez…

Domino Dersler

Prof. Dr. AYDIN UĞUR İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nın modüler olarak hazırlanan MED 501 Medya Kuramı I dersinin bir modülü Domino Dersler başlığını taşıyor. Domino Dersler’in ilki, “Kültür için Çatışmacı bir Kuram” başlığıyla Prof. Dr. Aydın Uğur tarafından verildi.  Program Koordinatörü Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu dersin başında kısa bir sunum yaptı ve Domino Derslerin “birbirini izleyen, tamamlayan, zincirleme bir etki ile birbirini tetikleyen dersler” olarak…

Arşivler