Gülen Kurt

Gülen Kurt

Dr. Öğretim Üyesi

gulen.kurt@bilgi.edu.tr

1999-2004 BA in Media and Communication, Istanbul Bilgi University,
2004-2005 MA in European Union, Universite Libre de Bruxelles,
2006-2012 PhD. in Radio Television and Cinema, Marmara University.

1981 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Universite Libre de Bruxelles’de Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptı. 2005-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Teknolojileri bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı ve 2012 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezinin bir bölümü “Türkiye’de Soruşturmacı Gazetecilik” adıyla 2013 yılında Evrensel Yayınları tarafından basıldı. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknoloji programına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı ve aynı bölümün Program Koordinatörlüğünü de üstlendi. Halen Meslek Yüksekokulu’nun Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kitle iletişim araştırmaları, medya ve demokrasi, gazetecilik, haber yazımı, kurumsal iletişim ve yeni medya alanlarında dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır.

Google Scholar Profile

Publications:

  • Gülen Kurt Öncel, Dijital Çağda Sanal Gerçeklik ile Yeni Hikaye Anlatıcıları: Sarmal Gazetecilik, derleyen Zeynep Özarslan, Tecan Durna, Perrin Öğün Emre, Sayısal Eşitsizlikler ve Gazeteciliğin Geleceği, UM:AG Vakfı Yayınları, Aralık 2020.  
  • Gülen Kur Öncel, Yandaştan Karındaşa Medyada Muhalefetin Sonu, derleyen Savaş Çoban, bgst Yayınları, Ekim 2020, İstanbul, s. 53. 
  • Gülen Kurt Öncel, Dünyada kullanılamayan internet: Sayısal uçurumun, nedenleri, öneriler ve eleştiriler, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İletişim, ed. Burcu Sunar, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, Nisan 2016. 
  • Gülen Kurt Öncel and Ergen Devrim Karagöz, Pope Benedict XVI’s visit to Turkey as a global media event: A “frame shift” in media coverage, Central European Journal of Communication, Fall 2010 No 2(5), Wroclaw. 
  • Gülen Kurt Öncel, Romandan Sinemaya Uyarlama Örneği olarak “Mutluluk”, Marmara İletişim Dergisi, Temmuz 2008 sayı 13, İstanbul. 

Book: 

  • Türkiye’de Soruşturmacı Gazetecilik, Evrensel Basım Yayıncılık, 2014.

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: