SEÇMELİ DERSLER

MEDYA ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ

2010-2011 Akademik Yılı

Lisans Seçmeli Ders Listesi

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

 • MED 120 Siyaset, Medya ve Demokrasi
 • MED 252 Yazma Becerileri
 • MED 302 Kamusal Tartışma ve Argümantasyon
 • MED 304 Dergi Yayıncılığı
 • MED 306 Medya ve İletişim Araştırmaları Semineri
 • MED 308 İçerik Üretimi ve Yönetimi
 • MED 314 Medya ve Çağdaş Toplumsal Düşünce
 • MED 318 Suç, Toplum ve Medya
 • MED 321 Araştırmacı Gazetecilik
 • MED 332 Medya Yönetimi
 • MED 378 Medya ve İnsan Hakları
 • MED 388 İleri Haber Yazımı
 • MED 392 20. Yüzyıl İmgeleri
 • MED 444 Yazı ve Hayata Yaklaşımlar
 • MED 452 Türkiye’de Gazeteciliğin Dünü, Bugünü, Yarını
 • MED 472 Gazetecilikte Profesyonel Yaklaşımlar
 • MED 482 Haber Odasında Muhabirlik II

HER İKİ DÖNEM SUNULAN SEÇMELİ DERSLER

Soru: Neden bir ders hem seçmeli hem zorunlu listesinde görünüyor?

Yanıt: Örneğin, zorunlu ders programında güz döneminde görünen bir ders aynı zamanda bahar döneminde de açılıyorsa, o dönem seçmeli olarak görünür. Yani bir dönem zorunluyken, diğer dönem seçmeli olur. Ayrıca, üçüncü sınıfın ikinci döneminden (6. dönem) itibaren öğrenciler “Medya Çalışmaları” ve “Gazetecilik” adlı iki ayrı ders programından birini seçerler. Bu durumda 6, 7 ve 8’inci dönemlerde bir programda olan öğrenci için zorunlu olan bir ders, diğer programdaki öğrenci için seçmeli kategorisinde yer alır.

ZORUNLU DERS PROGRAMI İÇİNDE BULUNAN ÖZEL SEÇMELİ DERS GRUPLARI:

MED Listesi

 • MED 200 Medya ve Çocuk
 • MED 218 Kadın ve Medya
 • MED 228 İnternet Radyosu
 • MED 231 İletişimde Güncel Konular
 • MED 233 Haber Analizi
 • MED 252 Yazma Becerileri
 • MED 271 Türkiye’de İletişim ve Siyaset
 • MED 302 Kamusal Tartışma ve Argümantasyon
 • MED 303 Video Oyunları Tarihi
 • MED 304 Dergi Yayıncılığı
 • MED 305 Popüler Müzik Çalışmaları
 • MED 306 Medya ve İletişim Araştırmaları Semineri (Gazetecilik Patikası için seçmeli)
 • MED 308 İçerik Üretimi ve Yönetimi
 • MED 314 Medya ve Çağdaş Toplumsal Düşünce (Gazetecilik Patikası için seçmeli)
 • MED 315 Elektronik Gazetecilik
 • MED 318 Suç, Toplum ve Medya
 • MED 321 Araştırmacı Gazetecilik (Medya Çalışmaları Patikası için seçmeli)
 • MED 332 Medya Yönetimi (Medya Çalışmaları Patikası için seçmeli)
 • MED 378 Medya ve İnsan Hakları (Gazetecilik Patikası çin seçmeli)
 • MED 388 İleri Haber Yazımı (Medya Çalışmaları Patikası için seçmeli)
 • MED 391 İletişimin Toplumsal ve Siyasal Ortamı
 • MED 392 20. Yüzyıl İmgeleri
 • MED 421 Vizyonla Yazım
 • MED 424 Basın ve Toplum
 • MED 431 Türkiye’de Popüler Kültür (Gazetecilik Patikası için seçmeli)
 • MED 432 Küresel İletişim (Gazetecilik Patikası için seçmeli)
 • MED 444 Yazı ve Hayata Yaklaşımlar
 • MED 451 Siyasal İletişim (Gazetecilik Patikası için seçmeli)
 • MED 452 Türkiye’de Gazeteciliğin Dünü, Bugünü, Yarını
 • MED 462 Yaratıcı Yazım
 • MED 472 Gazetecilikte Profesyonel Yaklaşımlar
 • MED 481 Haber Odasında Muhabirlik I
 • MED 482 Haber Odasında Muhabirlik II

MED YEAR I-II Listesi

 • LAW 201 Hukukun Temel İlkeleri
 • MED 119 Medya Çalışmaları İçin Sosyoloji
 • MED 120 Siyaset, Medya ve Demokrasi
 • MED 210 Düşünsel Miras

MED Sosyal Bilimler Listesi

 • HIST 202 Yakın Dönem Osmanlı Tarihi
 • HIST 231 İstanbul Tarihi 1
 • HIST 232 İstanbul Tarihi 2
 • HIST 322 Osmanlı’nın Toplumsal Tarihi
 • HIST 371 Yakın Türkiye Tarihi 1
 • HIST 372 Yakın Türkiye Tarihi 2
 • HUM 108 Sanat, Tarih ve Kültür 2
 • HUM 120 Dinler Tarihi
 • HUM 203 Müzik Tarihi
 • HUM 207 Doğanın Temsilleri
 • HUM 208 Bedenin Temsilleri
 • IR 101 Siyaset Bilimine Giriş
 • IR 112 Modern Türkiye’de Kültür ve Siyaset
 • IR 214 Sinema ve Uluslararası İlişkiler
 • IR 251 Türkiye Siyaseti 1
 • IR 252 Türkiye Siyaseti 2
 • IR 292 Toplum ve Siyaset
 • IR 303 Kültür ve Siyaset
 • IR 352 Çevre Politikaları
 • IR 415 Kent Politikaları
 • IR 421 Ortadoğu Tarihi
 • IR 431 Avrupa Birliği’ne Üyelik
 • IR 472 Avrupa ve Göç
 • MUS 281 Batı Müziği Tarihi
 • MUS 282 Tarih ve Yeni Müziğin Felsefesi
 • PSY 110 Genel Psikoloji
 • SOC 221 Çağdaş Türkiye Toplumunda Değişim 1
 • SOC 222 Çağdaş Türkiye Toplumunda Değişim 2
 • SOC 251 Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • SOC 262 Kentleşme
 • SOC 311 Siyaset Sosyolojisi
 • SOC 322 Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi
 • SOC 332 Toplumsal Katmanlaşma
 • SOC 341 Kültür Sosyolojisi
 • SOC 351 Toplumsal Değişim ve Küreselleşme
 • SOC 421 Türkiye Toplumsal Düşünce Tarihi 1
 • SOC 422 Türkiye Toplumsal Düşünce Tarihi 2
 • SOC 433 Modernite ve Post-modernite
 • SOC 441 Toplumda Din
 • SOC 442 Irkçılık, Kozmopolitanizm, Postkolonyalizm
 • SOC 476 20. Yüzyılda İstanbul
 • TK 301 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplum ve Edebiyat

Bir Yorum Bırak