MED 200 Medya ve Çocuk

MED 200 Medya ve Çocuk

Ders Tanımı:

Bu ders çocuk hakları ve çocukların medyada temsili konularına ilgi duyan medya öğrencilerine özellikle önerilir. Medyanın çocuk haklarını koruma, geliştirme ve gerçekleştirme konusundaki dönüştürme kabiliyetine ağırlık veren ders, öğrencilerin çocuk hakları savunucuları olarak güçlendirilmelerine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Dersin kapsamında toplumsal bir kurgu olarak ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ kavramları, çocuk hakları ve gerçekleşmesini engelleyen faktörler, medyadaki çocuk imgesi, medyanın çocuklara dönük etkileri, çocukların medyaya katılımı, çocuklarla röportaj yapmada yol gösterici ilkeler ve çocuk ve medyaya ilişkin etik ilkeler yer almaktadır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin:
* toplumsal kurgu olarak ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ kavramları üzerine tartışarak bunları medyadaki güncel çocuk imgeleriyle ilişkilendirmesi,
* çocuk haklarını, insan haklarıyla ilişkisini, temel ilkelerini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini dikkate alarak tanımlaması
* çocuk haklarının gerçekleşmesini önleyen faktörleri teşhis etmesi,
* çocuk hakları temelinde medya ürünlerini eleştirel biçimde okuma becerisi kazanması,
* medyadaki çocuklara dair kalıp yargıları teşhis etmesi,
* medyanın çocuklara yönelik etkileriyle ilişkili problemleri görmesi,
* çocukların medyaya katılma yollarını açıklaması ve güncel uygulamadaki sorunları teşhis etmesi,
* yol gösterici ilkeleri dikkate alarak çocuklarla röportaj yapma becerisi edinmesi,
* medya ve çocuğa ilişkin etik ilke ve kuralları tanımlaması,
* çocuk hakları ihlallerini tespit etmek için medya ürünlerini izlemesi ve değerlendirmesi,
* izleme ve değerlendirme sonuçlarını sözlü olarak sunması beklenmektedir.

Bir Yorum Bırak