MED 218 Kadın ve Medya

MED 218 Kadın ve Medya

Ders Tanımı:

Bu ders üç bölüme ayrılmıştır. Dersin ilk bölümünde kadının sinemeda nasıl temsil edildiği ve filmdeki yeri tartışılır.  Görsel medyanın toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesine nasıl katkı sağladığı analiz edilir. Sekizinci haftadan itibaren dergi, gazete ve televizyondaki kadın imgesinin kimlik oluşumu üzerindeki etkilerinin yanı sıra, korku ve arzu üretimindeki rolleri tartışılır. Son olarak da medya endüstrisinde kadının yeri ve kadın olmanın avantajları/dezavantajları incelenir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
* erken dönem sinema filmlerindeki geleneksel cinsiyet rollerini ve beklentileri tanımlayabilir,
* geleneksel cinsiyet rollerini sorgulayan karakterleri tartışabilir,
* feminist hareket ile sinemada cinsiyet rollerinin sorgulaması arasında bağlantı kurabilir,
* kadın bedeni ve kimliğini ilişkilendirebilir,
* kadının beden algısı üzerinde medyanın etkisini görebilir,
* Türkiye’de ve dünyada erkek egemen medya sektöründe çalışan kadın gazetecilerin sorunlarını yorumlayabilir.

Bir Yorum Bırak