MED 231 İletişimde Güncel Konular

MED 231 İletişimde Güncel Konular

Ders Tanımı:

Bu ders kitle iletişiminin gücünü etik, sosyal ve politik meseleler üzerindeki etkisini tartışarak ele alır.  Regülasyon, gazeteci ve prodüktörlerin yapmak zorunda kaldıkları etik seçimler gibi konuların yanı sıra kitle iletişimin popüler kültür, siyasi süreç ve birey üzerindeki etkileri tartışılır. Ders boyunca öğrenciler makaleler ve gazete haberleri okuyarak, filmler ve belgeseller izleyerek bu konular üzerine düşünür, tartışır ve yazarlar.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
* gazetecilik alanındaki etik problemleri, ikilemleri ve çıkmazları tanımlayabilir,
* özel hayatın dokunulmazlığı ve haber alma özgürlüğünün yarattığı ikilemi tartışabilir,
* reality televizyonun etik ve hukuki sorunlarını görebilir,
* kitle iletişiminin parasosyal ilişkiler üzerine etkisini yorumlayabilir,
* belli izleyici kitlelerini hedeflemedeki etik sorunlarını çözümleyebilir,
* bu konulardaki bilgisini olası etik ikilemleri yorumlamak ve çözmek için kullanabilir.

Bir Yorum Bırak