MED 252 Yazma Becerileri

MED 252 Yazma Becerileri

Ders Tanımı:

Bu ders, öğrencilere iyi yazmanın temel ilkelerini öğretmek, iyi yazma pratiğinde organizasyon, uyum, açıklık, bütünlük, ayrıntı ve örnek kullanımı uygulamaları için fırsatlar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Dersin hedefi, öğrencilerin iyi bir algılama ve ayırt etme becerisiyle analitik okuma kabiliyetlerini geliştirmektir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• geniş bir kelime hazinesini kullanabilecek ve hem Türkçe hem İngilizce ifade kullanımları hakkında kaydadeğer bilgi sahibi olacak,
• herhangi bir metinde yazım tekniklerini analiz edebilecek,
• çeşitli konular hakkında kendi metinlerini üretebilecek,
• ayırt edici üslup özelliklerini fark edebilecek,
• daha ileri düzeyde yazım dersleri için organizasyon, bağlam, bütünlük, ayrıntı ve örneklerin kullanımı hakkında yeterli beceriyi edineceklerdir.

Bir Yorum Bırak