MED 302 Kamusal Tartışma ve Argümantasyon

MED 302 Kamusal Tartışma ve Argümantasyon

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı kamusal alanda konuşmanın ve tartışmanın temel yöntem ve ilkelerini öğretmektir. Öğrenciye bu bağlamda kamusal iletişim araçlarıyla ilgili teorik altyapı ve ikna edici, akla yatkın tezler sunmanın sosyal psikolojik arka planı sunulur.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• inandırıcılık ve başkalarını ikna etmenin, “gerçeklik yaratma” sanatının ardında yatan sosyo-psikolojik mekanizmalar üzerine teorik altyapı edinecek,
• takım çalışmasında sorumluluk alacak ve dağıtabilecek,
• metin üretmek için araştırma ve derleme yaparak bunları kamuya sunulabilir hale getirebilecek,
• kamusal tartışmalara girip bir konunun zıt kutuplarını savunabilecek,
• hazırcevap olmayı deneyimleyerek “ikna edici”liğin haklı olmaktan daha önemli olduğunu görecek,
• halkla ilişkiler ve/veya reklam kampanyaları hazırlayabilecek,
• sosyal çevreyi, özellikle İstanbul çevresini eleştirel bir gözle değerlendirebilecek,
• ikna edici imaj oluşturma yöntemlerini kullanarak mevcut kanaatleri pekiştirmeyi ve/veya muhalif kutuptan kurtulmayı becerebileceklerdir.

Bir Yorum Bırak