MED 318 Suç, Toplum ve Medya

MED 318 Suç, Toplum ve Medya

Ders Tanımı:

Sosyoloji, sosyal tarih ve psikoloji gibi disiplinler için önemli bir inceleme alanı oluşturan suç olgusu, haber medyası için de geniş bir mesai alanı yaratmaktadır. Bu derste, suça ilişkin sosyalbilim ve habercilik çalışmalarından yararlanılır: Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden seçilmiş vakalar incelenir. Dersin iki ana hedefi vardır. Birincisi, suç sosyolojisi, suç teorileri, suçun tarihi, suçun geleceği gibi başlıklar altında bilgi aktarımı ve paylaşımını sağlamaktır. İkincisi, suçun medya tarafından algılanma, değerlendirilme, yansıtılma biçimlerini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal algı biçimlerini inceleyerek tartışmaya açmaktır.

Öğrenim Çıktısı:

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
– çeşitli suç türlerinin tanımları konusunda bilgi sahibi olacak,
– suçun bireysel, ekonomik, sosyal nedenleri ve sonuçlarına ilişkin bilgi edinecek,
– suç ve suç davranışları konusundaki teorik açıklamaları tartışabilecek,
– sosyo-kültürel geçiş süreçleriyle suç dalgaları arasındaki bağlantıyı çözümleyebilecek,
– suç tipleri ve örnekleri üzerinden suç faaliyetlerinin doğasını tartışabilecek,
– ceza-ıslah politikalarının etkinliğini inceleyebilecek,
– suç vakalarının medyada ele alınış biçimine eleştirel yaklaşım geliştireceklerdir.

Bir Yorum Bırak