MED 391 İletişimin Toplumsal ve Siyasal Ortamı

MED 391 İletişimin Toplumsal ve Siyasal Ortamı

Ders Tanımı:

Bu dersin ardındaki düşünce, iletişimin özünün – iletilen şeyin – doğduğu sosyal ve kültürel çevreyi araştırmaktır.  Kültürel çevre iletişimin yegane kaynağı ve aracı değil, aynı zamanda onun “malzemesi”dir. Zira, yaşama dair bütün bilgiler sosyal yaşam içinde üretilir ve eklemlenir. Yani toplum, “iletişimin dere yatağıdır” ve bu haliyle yaşam fenomenine anlamların atfedildiği bir alandır. Toplumsal icranın ve idrakın tikel örgütlenme biçimlerinde iletişimin rolü, toplumsal gerçekliği veya anlamları bir yandan ihbar ederken diğer yandan yaratmak, yeniden üretmek ve eklemlemektir. Toplumsal çevremizde iletişim, iktidar dengeleriyle doğrudan bağlantılıdır ve sosyal düzen ve süreklilikten ayrı tutulamaz. Böylelikle, politik hayvanın habitatında yer alan anlamların akış haritasını çıkaran bu ders: karşılıklı olarak birbirini oluşturan iletişim, sosyal düzen, iktidar yapıları ve bütün bunları “sosyal yaşam” olarak deneyimleyen insanların bilişsel süreçlerini ve eylemlerini araştırır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* iletişim, sosyal düzen, iktidar yapıları, bilişsel süreçler ve bütün bunları “sosyal hayat” olarak algılayan insanların edimleri arasında karşılıklı olarak yapılandırılan ilişki üzerine çalışacaklardır.

Bir Yorum Bırak