MED 392 20. Yüzyıl İmgeleri

MED 392 20. Yüzyıl İmgeleri

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, 20. yüzyılın toplumsal tarihini, dönemi yansıtan ve oluşturan sinema ile onun örtük söylemleri üzerinden yeniden yapılandırmaktır. Öğrencilerin popüler sinema sanatı ile zeitgeist (zamanın ruhu) arasındaki bağlantıyı kavraması ve beyaz perdeye yansıyan imgeler ile 20. yüzyılın toplumsal tarihini meydana getiren gerçek olaylar arasındaki ilişkiyi araştırması beklenmektedir. Dersin çekirdeğindeki fikir, öğrencilerin bir sonraki yüzyıla kaynaklık edecek ve temelini oluşturacak olan geçtiğimiz yüzyıl hakkında sosyo-tarihsel bir derinlik duygusu kazanmasıdır. Ders boyunca öğrenciler, imgelerin alt metinlerini okumanın önemini ve çağımızın egemen sosyo-politik dinamiklerini anlamaya teşvik edileceklerdir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* 20. yüzyılın toplumsal tarihini sinema filmleri üzerinden okuyup takip edebileceklerdir.

Bir Yorum Bırak