MED 424 Basın ve Toplum

MED 424 Basın ve Toplum

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, dinamik bir değişim sürecinde olan haber medyasını incelerken, özellikle medyanın siyasal süreçlerdeki rolüne eğilmektir. Ders, temelde şu konular çerçevesinde işlenecektir: Haber medyasının ulusal kriz dönemlerindeki rolü nedir? Siyaseti gerçekleştirme biçimimizde medya ne kadar etkili olmaktadır? Blog patlaması, siyaset etme biçimlerini, politikaları ve gazeteciliği değiştiriyor mu? Dış haberlerin Türkler üzerindeki etkisi nedir? Çıkar grupları medya içeriğini nasıl etkiliyor? Kamu hizmeti yayıncılığının önemi nedir?

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlaması durumunda, öğrenciler:
• medyayı siyaset ve politikalar bağlamında analiz edebilecekler,
• medya içeriğiyle siyaset etme biçimleri ve politika üretme süreçlerindeki rolüne karşılaştırmalı bakacaklar,
• yeni medyanın geleneksel gazeteciliğe etkisini öğrenecekler,
• kamu algısının medya aracılığıyla kurgulandığını öğreneceklerdir.

Bir Yorum Bırak