MED 444 Yazı ve Hayata Yaklaşımlar

MED 444 Yazı ve Hayata Yaklaşımlar

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, gazeteci ve yazarlar tarafından ortaya konmuş olan ilginç metinleri (otobiyografik, biyografik ve etnografik) öğrencilerle tanıştırmak ve öğrencileri teorik açılım arz eden çokkültürlü etnografik çalışmalar ve hikâyeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci:
– gazeteci ve yazarlar tarafından ortaya konmuş olan ilginç otobiyografik, biyografik ve etnografik metinlerle ilgili bilgi sahibi olur,
– çokkültürlülüğü anlatan teorik açıdan zengin ve zorlu etnografik çalışma ve hikayelere hakimiyetini arttırır,
– ırk, cinsiyet ve sınıf konularında hikaye anlatma pratiklerimizi yapılandıran politik, ekonomik ve kültürel etkilerle ilgili bilgi sahibi olur.

Bir Yorum Bırak