MED 452 Türkiye’de Gazeteciliğin Dünü, Bugünü, Yarını

MED 452 Türkiye’de Gazeteciliğin Dünü, Bugünü, Yarını

Ders Tanımı:

Bu ders, Türk basının evrimini ve sorunlarını detaylı inceleyerek, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayıp  günümüze değin gazetecinin rolü ve önemini, değişen teknolojik yapı çerçevesinde öğrencilere sunmayı hedefler. Ayrıca, belli başlı gazeteciler ve rolleri, patronaj değişikliği, teknoloji, ofset baskı tarihi, siyasetçilerin medya ve gazeteler üzerindeki etkileri ve TRT fenomeni bu ders altında tartışılan konulardır

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersin sonunda başarılı olan öğrenciler:
* Türkiye’deki basın ve gazeteciler ile ilgili hem teorik hem de pratik bilgileri edinmiş olacak,
* Türkiye’deki basının tarihini ve güncel durumunu öğrenerek iki açıdan fayda göreceklerdir: gazeteciliği mezun olduktan sonra uygulamak isteyenler ile sadece bu konuyla ilgili vizyonlarını geliştirmeyi arzu edenler.

Bir Yorum Bırak