MED 462 Yaratıcı Yazım

MED 462 Yaratıcı Yazım

Ders Tanımı:

Derste, çeşitli nesir ve tiyatro yazım teknikleri araştırılır (örnek metinler okunarak) ve uygulanır (öğrencilerin kendileri yazar ve yeniden yazar). Öğrenciler kendi seçtikleri bir dilde ve türde yazabilirler. Dönem sonunda öğrenciler, ders boyunca yazılmakta olan en az bir adet kurgu metni tamamlamış olurlar.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• Derste başladıkları kurgu eseri tamamlayacak,
• Kurgu metinleri doğru bir şekilde kategorize edecek,
• Kurgu metinlerin teknik analizini ve yakın okumasını yapabileceklerdir.

Bir Yorum Bırak