MED 472 Gazetecilikte Profesyonel Yaklaşımlar

MED 472 Gazetecilikte Profesyonel Yaklaşımlar

Ders Tanımı:

Dersin amacı, küresel ve ulusal medya kuram ve uygulamalarının analiz ve değerlendirmesini, ekonomik sonuçları, gidişatı ve geleceği ile birlikte sunmaktır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci:
- medya ekonomisi ve yönetimi hakkında kısa ve öz fikir sahibi olacak,
- çok hızla değişen medya dünyasına ayak uydurmanın yollarını öğrenecek,
- dünyadaki en iyi uygulamaları görme fırsatı bulacaktır.