MED 119 Medya Çalışmaları İçin Sosyoloji

MED 119 Medya Çalışmaları İçin Sosyoloji

Ders Tanımı:

Toplumu oluşturan yüzyüze ve/veya dolayımlı iletişim sayesinde girilen karşılıklı şekillendirme ilişkileridir. Modern toplumlarda gündelik yaşam medya dahil muhtelif kaynaklardan yayılan ifade ve imalar ağına dönüşmüştür. Burada medya, kitlesel ve etkileşimli biçimleri dahil, her türlü dolayımın  oluşturduğu temel olarak anlaşılmalıdır. Bu dersin amacı öğrencileri dolayımlanmış toplumun anlaşılması için gerekli temel kavramlarla tanıştırmaktır. Medya öğrencileri olarak  derse katılanlar bu temel kavramları hem toplumun hem de iletişim medyasının daha iyi anlaşılması doğrultusunda kullanabilmelidirler.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• sosyolojinin temel kavramlarını tanımlayabilecek,
• farklı toplumsal olayları adlandırabilecek,
• toplum ve medya arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecek,
• kavramsal çerçeveler kullanarak kendi sosyal çevrelerini betimleyebileceklerdir.

Bir Yorum Bırak