MED 120 Siyaset, Medya ve Demokrasi

MED 120 Siyaset, Medya ve Demokrasi

Ders Tanımı:

Siyaset biliminin temel kavramlarını öğretmeyi amaçlayan bu ders özellikle medya öğrencileri için düzenlenmiştir. Ders, siyasi hayata, demokrasin işleyişine ve modern devletlerde medyanın rolüne ilişkin temel konu ve kavramlara giriş niteliğindedir. Dönemin ilk yarısında siyasi düşünceler, siyasi ideolojiler, karşılaştırmalı siyasal sistemler, siyasi partiler ve seçim sistemleri, vatandaşlık, demokrasi ve sivil toplum gibi konu ve kavramlar üzerinde durulacaktır. Uluslararası sistem ve uluslararası organizasyonlar da ele alınacak konular arasındadır. Dönemin ikinci yarısında Türkiye’deki siyasi sistemin, yasama, yürütme ve yargı organlarının işleyişini öğretmek hedeflenmektedir.

Öğrenim Çıktısı:

Dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler:
• siyaset bilimi hakkında temel bilgilerle donanacaklar,
• siyaset terminolojisiyle tanışacaklar,
• demokratik ve siyasi süreçlerin işleyişinde medyanın rolünü kavrayacaklar,
• Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmeleri anlamak, değerlendirmek, yorumlamak ve bunlar hakkında haber yapmak için gereken temel bilgilerle donanmış olacaklar.

Bir Yorum Bırak