MED 168 Ekonomik Verileri Okumak

MED 168 Ekonomik Verileri Okumak

Ders Tanımı:

Bugünün dünyasında bütün diğer haberler gibi ekonomiyle ilgili haberler de “medya” aracılığıyla bizlere ulaşıyor. Bu haberler ağılıklı olarak sayısal/nicel verilerin analizi ve değerlendirmesini gerektirdiğinden habercilik eğitimi alan öğrencilerin ekonomik veri ve bulguları üretmek ve analiz edebilmek yönünde belli bir uzmanlık geliştirmeleri zorunludur. İnternet yayıncılığından televizyon yayıncılığına kadar bir çok alt sektör ekonomiyle ilgili gelişmeleri, olayları ve bunların muhtemel sonuçlarını hemen her gün insanların dikkatine ve değerlendirmesine sunuyor. Temel misyonlarından biri toplumu bilgindirmek olan medyanın bu misyonunu yerine getirebilmesi ise bilgili ve yetenekli insanları istihdam etmesiyle mümkün. Bu nedenle de medya sektöründe ekonomiyle ilgili haberleri hazırlayanların ekonominin temel kavramlarını bilmesi, bu kavramlar ile sayısal veriler arasındaki ilişkileri okuyabilmesi ve yorum yapabilmesi elzemdir. Bu ders temel olarak böyle bir amacı yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Daha çok habercilik mesleğini öğrenenlerin ekonomi konularında duyabilecekleri eksiklikleri gideren ekonomik bilgilerin yanı sıra, ekonomiyle ilgili kaynakların nasıl elde edilebileceğini ve nasıl yorumlanabileceğini de ele alan bir derstir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• sayısal verileri ve bulguları değerlendirecek,
• medyanın ekonomi bölümlerinde karşılarına çıkan, sayısal veriler içeren haberleri analiz edecek,
• ekonomi kavramları ile sayısal verileri ilişkilendirecek,
• istatistiksel verilere dayanarak ekonomik bilgileri yorumlayacaklardır.

Bir Yorum Bırak