MED 179 Medya Çalışmalarının Temelleri I

MED 179 Medya Çalışmalarının Temelleri I

Ders Tanımı:

Bu ders, küresel multi-medya ortamının geçirdiği radikal dönüşümleri deneyimleyen ve bunlara katılan birinci sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır. Bir yılı kapsayan temel bir ders olarak amaçları dersi alan öğrencileri medya okur-yazarlığı daha gelişmiş eleştirel kültür tüketicileri ve üreticileri olacak şekilde dönüştürmek ve onlara açık bir forum/deneyim atmosferi sunmaktır. Ders medya kültürlerine disiplinlerarası, karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften yaklaşırken “medya” kavramına sözlü, yazılı, basılı, teatral, fotografik, yayınsal, sinematik ve sayısal kültürel form ve pratikleri kapsayacak şekilde çok geniş bir açıdan yaklaşmaktadır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
• ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük içeren medya mesajlarına eleştirel bir bakış getirebilir,
• film, fotoğraf ve performans gibi kültür metinlerini değerlendirebilir,
• güncel konuları ve onların medya temsillerini anlayıp eleştirebilir,
• aynı malzemenin farklı medya kuruluşları tarafından ele alınışını karşılaştırıp analiz edebilir,
• Türkiye’deki medya ve kültür endüstrilerini anlayıp değerlendirebilir,
• etkin sözlü iletişim kurabilir ve arkadaşlarının sunumlarını eleştirebilir,
• grup çalışması ve sunumu yapabilir.

Bir Yorum Bırak