MED 207 Sosyal Medya

MED 207 Sosyal Medya

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, sosyal medya ortamlarının çerçevesinde gündeme gelen sanallık, grup yaratma, sanal bir cemaatte kimlik oluşturma, yeni bireyselcilik ve siyasal evren gibi sosyal ağ kültürüne ilişkin çeşitli kavramları ve sorunsalları tartışmaktır. Derste yanıt aranacak sorulardan bazıları şöyle sıralanabilir: Sosyal medya yaşam ve dünyayı algılama biçimlerimizi nasıl değiştirmektedir? Sosyal medya günlük yaşam pratiklerimizi ve politik seçimlerimizi ne boyutta etkilemektedir? Sosyal medya mecraları bireylere ve haber örgütlerine ne gibi fırsatlar ve engeller sunmaktadır? Bu ders aynı zamanda öğrencileri içine çeken ve onların da katılımına olanak tanıyan bir dokuya sahiptir. Öğrencilerin, internet forumları, bloglar, wikiler, Facebook, yeni chat uygulamaları, Twitter gibi farklı sosyal medya pratiklerinin uzantısı olan sanal dünyanın bir parçası olmaları teşvik edilecektir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
•sosyal medyaya ilişkin pek çok kavram ve tartışmaya hakim olacak,
•sosyal medyanın günlük yaşam pratiklerimiz ve siyasal tercihlerimiz üzerinde nasıl etkili olduğunu öğrenecek,
•farklı amaçlar doğrultusunda aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak interaktif bir deneyim sahibi olacaktır.

Bir Yorum Bırak