MED 210 Düşünsel Miras

MED 210 Düşünsel Miras

Ders Tanımı:

Bu ders sanat, felsefe ve Batı uygarlığına damgasını vurmuş temel akım ve görüşleri inceler. Entelektüel birikimin ilk adımlarını öğrenciye sunmayı amaçlar. Disiplinlerarası bir yaklaşım belirlemiş olan ders, öğrencilere dünyaya daha geniş bir perspektiften bakışı sunmaya çalışır. Marksizm’den psikanalize, varoluşçuktan, feminizm ve postmodernizme kadar çok geniş bir yelpazede entelektüel dünyamızı biçimleyen konulara eklektik bir biçimde yaklaşır.

Öğrenim Çıktısı:

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
•entelektüel hayatın temel kavramlarını bilecek,
•sosyal bilimler alanına dair kapsayıcı bir bakış açısı kazanacak,
•sosyal bilimler alanında 20. yüzyıl tartışma konularına aşina olacaklardır.

Bir Yorum Bırak