MED 226 Gazeteciliğe Giriş

MED 226 Gazeteciliğe Giriş

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, öğrenciye gazeteciliği tanıtmak ve günümüz gazetecilik dünyasına ilişkin temel kavramları öğretmektir. Hedefimiz sadece gazeteciliğin temel ilkelerini (doğruluk, dengelilik, adil tutum, onurluluk) aktarmak değil, aynı zamanda alanda gözlemlenen yanlış pratiklere de (yanlılık, manipülasyon, çarpıtma, gerçekliğin yeniden üretimi vs.) dikkat çekmektir. Bu ders, ulusal ve uluslar arası medyayı sahiplik, haber üretim, ve izlerkitle yapıları açısından da incelemektedir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
•demokratik toplumlarda basının rolü ve sorumluluklarını tanımlayabilecekler,
•gazetecilik tarihi ve değerlerine eleştirel bakışı geliştirecekler,
•dünya ve Türkiye gazetecilik tarihindeki önemli dönemleri öğrenecekler,
•yazılı ve görsel medyadan gelen haberleri sınıflandırabilecekler,
•olgular ve düşünceler arasındaki farkı kavrayacaklar,
•bir meslek alanı olarak gazeteciliğin içinde bulunduğı sorunları tanımlayacaklardır.

Bir Yorum Bırak