MED 251 Okuma Becerileri

MED 251 Okuma Becerileri

Ders Tanımı:

Bu ders, iki dilde de öğrencilerin edebî formları derinlemesine incelemesine ve ayırt etmesine odaklanır. Yakın okuma ve anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İngilizce ve Türkçe’den seçilmiş öykü ve denemelerin analizini yaparken, öğrenciler yazılı ifade tekniklerini, ayırt edici üslup özelliklerini, edebiyat tekniklerini ve anlatı stratejilerini görür. Dersin sonunda öğrencilerin her iki dilde de o dillere özgü ifade biçimlerine ve geniş bir kelime hazinesine hakim olmaları, ayrıca üslup, arka zemin ve renklerle birlikte içeriğe dair bakış açısına sahip olmaları beklenir. Metinlerin eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi dersin bir parçasıdır, dolayısıyla derse katılım çok önemlidir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• hem Türkçe hem de İngilizce dillerine özgü kullanımlar hakkında bilgi sahibi olarak kelime hazinelerini de geliştirecek,
• yazılı ifade tekniklerini ve farklı metin türlerini anlayıp ayırt edebilecek,
• çeşitli edebî formlar hakkında aşinalık kazanacak,
• ayırt edici üslup özelliklerini fark edebileck,
• ileri düzeyde bir yazı dersi alabilmek için yeterli altyapıyı edineceklerdir.

Bir Yorum Bırak