MED 314 Medya ve Çağdaş Toplumsal Düşünce

MED 314 Medya ve Çağdaş Toplumsal Düşünce

Ders Tanımı:

Yirmi birinci yüzyılda iletişim medyası toplumun kuruluşunda başlıca mekanizma olarak algılanmaktadır. Bazen anıldığı adıyla “postmodern” yaklaşım, ya da daha genel bir ifadeyle çağdaş epistemolojiler dolayımlanmış iletişimi toplumsalın merkezî kipi olarak algılamaktadırlar. Bu kipin analizi basit bir biçimde medyanın “etkileri” ya da “kullanımı” anlayışının çok ötesine geçerek toplumsal ilişkilerin modeli ve yapıcısı olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan dersin ana hedefi toplum ve medyanın bu yeni anlayışı etrafında eleştirel ve sentezci bir bakış geliştirmek şeklinde tarif edilebilir. Okuma listesinde yer alan kuramcılar Baudrillard, Bourdieu, Baumann, Castells, Kroker, Haraway ve Deleuze olarak sıralanabilir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* toplum ve medyaya dair yeni anlayış çerçevesinde eleştirel ve bireşimli bir bakış açısı geliştirecekler,
* Baudrillard, Bourdieu, Baumann, Castells, Kroker, Haraway and Deleuze gibi çağdaş teorisyenler hakkında derin bilgi sahibi olacaklardır.

Bir Yorum Bırak