MED 331 Türk Medya Tarihi

MED 331 Türk Medya Tarihi

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı öğrencilere Türk siyaseti bağlamında Türk basınının tarihini öğretmektir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren basının gelişimi Türk modernleşme hareketi paralelinde incelenmektedir. Basın ve siyasi iktidarlar arasındaki ilişki tek parti döneminden başlayarak medya holdinglerinin oluşumuna kadarki süreçte kronolojik olarak ele alınmaktadır. Bu ders, Türkiye’deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişim ve değişimleri anlamayı amaçlar.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• Türk basının tarihini öğrenecekler.
• Türk basınının tarihini ve gelişimini Türk modernleşmesi tarihi paralelinde kavramış olacaklar.
• Türkiye’deki siyasi ve sosyal gelişmeler karşısında Türk basınının tavrını analiz edebilecekler.

Bir Yorum Bırak