MED 378 Medya ve İnsan Hakları

MED 378 Medya ve İnsan Hakları

Ders Tanımı:

Bu ders, öğrencilerin teoride ve pratikte “insan hakları” terimini daha iyi anlayabilmesini hedeflemektedir. Medya ve insan hakları arasındaki karmaşık ilişki çocuklar, yaşlılar ve engellilere odaklanarak incelenecektir. Terörizm, göçmenlik, ayrımcılık, nefret söylemi, soykırım ve idam cezası gibi konular ele alınacaktır. Çeşitli insan hakları ihlallerinin gözlemlenmesi ve haber haline getirilmesi de tartışılacaktır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamalayan öğrenciler:
• insan hakları hakkında bilgi sahibi olacak,
• medeni, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hakları ayırdedebilecek,
• medya ve insan hakları arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek,
• medyadaki insan hakları ihlallerini fark edip edip yorumlayabilecek,
• insan haklarının medyada yer alış biçimini değerlendirerek eleştirebileceklerdir.

Bir Yorum Bırak