MED 383 Medya Sektörü Hukuku

MED 383 Medya Sektörü Hukuku

Ders Tanımı:

Bu ders, medya sektöründe fikir özgürlüğü, mahremiyet hakkı ve karalama hedefli yayınlar gibi yasal durumları kapsar. Ders, bir medya sektörü çalışanının bilmesi gereken, fikri mülkiyet ve telif hakkı, yayıncılıkta eser hakları gibi yasal sorumluluk ve yaptırımlarla beraber etik kuralları  içermektedir. Üretim ve dağıtımla ilgili örnek olay incelemeleri, öğrencilere bu alanda araştırma ve analiz olanakları verir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve hakaret kavramlarıyla bağlantılı hukuki konuları keşfedecek,
* medyada program yapımı ve dağıtımı süreçlerinde etik konular, fikri mülkiyet hukuku ve telif hakkı konularını keşfedecek,
* vaka analizleri ve mevcut uygulamalar ışığında yapım ve dağıtımla ilgili hukuki konuları inceleyecek ve değerlendirecek,
* haklar üzerine analitik düşünme yeteneklerini geliştirecek,
* hukuki konularla siyasi ilişkiler arasındaki bağı kuracaklardır.

Bir Yorum Bırak