MED 402 Bitirme Tezi

MED 402 Bitirme Tezi

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, araştırmalar sonucu elde edilen bütün bulguları bir araya getirerek mezuniyet öncesinde yazılı bir proje halinde sunulmasını sağlamaktır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* araştırmalarında elde ettikleri bütün bilgileri toplayacak,
* bulgularını mezun olmadan önce yazılı bir proje haline getireceklerdir.

Bir Yorum Bırak