MED 411 Medyanın Ekonomi Politiği

MED 411 Medyanın Ekonomi Politiği

Ders Tanımı:

Bu ders, medya yapılanmalarının toplumdaki rolünü ve önemini inceler. Eleştirel okulun bir ayağı olan ekonomi politik yaklaşımı günümüz dünyasında farklı örneklerle irdelenir.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* medya içeriğinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi hakkında ekonomi politik bir perspektif kazanacak,
* ekonomi politiğin Marxist yorumunu ve bu yorumun medya çalışmalarına nasıl uygulandığını anlayacaklardır.

Bir Yorum Bırak