MED 428 Sosyal Bilimler İçin İleri Araştırma

MED 428 Sosyal Bilimler İçin İleri Araştırma

Ders Tanımı:

Bu dersin amacı, medya çalışmaları alanında tez yazacak öğrencilerin sosyal bilimlerde ileri düzey araştırma metotlarını öğrenip uygulayabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda, tezlerinde kullanmak üzere en az iki metod üzerinde uzmanlaşmaları beklenmektedir. Derste, araştırmanın tasarlanması, kuramsal çerçeve oluşturulması, kütüphanenin ve elektronik kaynakların kullanımı, içerik incelemesi ve kodlama, niteliksel araştırmalarda SPSS kullanımı, mülakat, görsel medya incelemesi, ileri düzey anket hazırlama teknikleri, söylem incelemesi, etnografi ve katılımcı gözlem gibi konular üzerinde durulacaktır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• çeşitli araştırma yöntemlerini kullanma ve uygulama bilgisi ile donanacak,
• bitirme tezlerini sağlam bir yöntemsel çerçeveye oturtacak bir taslak yazabilecek,
• medya çalışmaları üzerine yazacağı bitirme tezi için temel SPSS kullanma becerilerine sahip olacak,
• akademik bir makalenin metodoloji kısmını irdeleyebilecek ve değerlendirebilecek yetiye sahip olacaktır.

Bir Yorum Bırak