MED 431 Türkiye’de Popüler Kültür

MED 431 Türkiye’de Popüler Kültür

Ders Tanımı:

Bu ders, sosyal tarihe sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşır: çeşitli popüler kültür formlarının üretimini ve tüketimini belirleyen sosyal, politik, ekonomik, kurumsal etkenleri inceler. 19. yüzyıldan bugüne Türkiye’de popüler kültürün gelişimi ve kitle kültürünün ortaya çıkışı dersin ana çerçevesini oluşturmaktadır ancak küresel eğilimler ve çeşitli ülkelerinin kültürlerini biçimlendiren yerel eğilimler de dönem boyunca ele alınmaktadır. Popüler kültür ve kitle kültürüne ilişkin örnekler müzik, sinema, televizyon, edebiyat, reklam, moda, yemek, porno, spor gibi başlıkların oluşturduğu geniş bir alandan seçilmektedir.

Öğrenim Çıktısı:

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dönem sonunda:
* Türkiye’nin popüler kültürü ve küresel popüler kültür konusunda genel bilgi sahibi olacak,
* popüler kültürün sosyal, kültürel, ekonomik ve politik güçlerce nasıl biçimlendirildiği ve bu güçleri nasıl etkilediği konusunda fikir geliştirebilecek düzeye gelecek,
* popüler kültür konusundaki güncel tartışmalardan haberdar olacak,
* gündelik yaşamlarını çevreleyen popüler kültür olgularını anlamlandırabilecek ve yorumlayabilecek bakış açıları geliştirebilecek,
* günümüz popüler kültürüne ve tarihsel gelişim süreçlerine eleştirel yaklaşabilecek,
* popüler kültür araştırmalarını destekleyecek kaynaklara ulaşma konusunda yatkınlık edinecek,
* ödevler ve sınavlar üzerinden, analitik yazma özelliklerini geliştirebileceklerdir.

Bir Yorum Bırak