MED 432 Küresel İletişim

MED 432 Küresel İletişim

Ders Tanımı:

Küresel iletişime farklı açılımlar getirmeyi amaçlayan ders, uluslararası iletişim kuramları ve tartışmaları üzerinde durur. İletişim teorilerini küresel bağlamda inceleyerek medya sahiplik yapılarına ve haberin sunum ve dağıtım yöntemlerine ışık tutmayı amaçlar. Bunun yanı sıra küreselleşme, medya emperyalizmi, dijital uçurum, özelleştirme, uluslararası haber ve bilgi akışı ve yeni medya teknolojilerinin farklı küresel medya sistemlerine olan etkisi gibi tartışmaları günümüze uyarlamaya çalışır.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• medya tartışmalarını uluslararası bir çerçeveye yerleştirecek,
• Türkiye’nin medya yapılanma sorunsalını küresel perspektife oturtup irdeleyecek,
• azgelişmiş ve gelişmekte olan toplumların medya sorunlarını karşılaştırmalı ve eleştirel olarak analiz edecek,
• küresel kimlik yapılanmasında medyanın rolü hakkında bir perspektife sahip olacaktır.

Bir Yorum Bırak