MED 451 Siyasal İletişim

MED 451 Siyasal İletişim

Ders Tanımı:

Kitle iletişim araçları yardımıyla siyasal iletişimin karmaşık konularını irdelemeyi hedefleyen bu ders, seçimler, parti politikaları, basında bu konuların yansımaları ve siyasal kampanyalar üzerinde durur.

Öğrenim Çıktısı:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* liberal demokrasilerde siyasal iletişimin aktörlerini analiz edecek,
* siyasi aktörlerin medyayı ve kamuoyunu etkileme çabalarında kullandıkları yöntem ve araçları düşünecek,
* siyasi kampanyalarda veya genel olarak liberal demokrasilerde medyanın etkisini araştıracaklardır.

Bir Yorum Bırak