Akaryakıt sektöründe tüketici güveni oluşum kriterleri

Niceliksel Araştırma Yöntemleri dersinde “akaryakıt sektöründe tüketici güveni oluşum kriterleri üzerine bir çalışma” başlıklı araştırmalarıyla Sevgi Baş ve dersin öğretim elemanı Yard. Doç. Dr. Özlem H. Sanaktekin, Ekim ayında yapılacak olan 15. Ulusal Pazarlama Kongresi’ne kabul edildi. Çalışmalarının tam metni bildiri kitabında yayınlanacak. Anket yöntemi ile data topladıktan sonra SPSS ile değerlendirme yaptıkları çalışmalarının özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Akaryakıt Sektöründe Tüküetici Güveni Oluşum Kriterleri Üzerine Bir Çalışma

Sevgi Baş

Özlem H. Sanaktekin

Güven, belirsizlik ve yüksek risk algısı olan durumlarda tüketici davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu nedenle, belirsizlik ve yerel dinamiklerden dolayı yüksek risk algısı taşıyan perakende akaryakıt endüstrisi tüketici güveni oluşumunu çözümlemek için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu çalışma betimleyici bir araştırma olup, İstanbul’da yaşayan 250 katılımcıya uygulanan anket soruları doğrultusunda yapılmıştır. Katılımcılar çeşitli yaş ve meslek gruplarından bireysel akaryakıt tüketicileridir. Araştırma bulguları akaryakıt endüstrisinde tüketici güveni oluşumunda bütünlük ve itimat kriterlerinin önemli rol oynadığını göstermektedir. Bunun yanısıra, tüketicinin bireysel kişilik özelliklerinden güvene eğilim değişkeni de genel tüketici güveni üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçları akaryakıt tüketimi gibi yüksek risk algısına sahip ürün kategorilerinin pazarlanması, pazarlama iletişim stratejilerinin kurgulanması süreçlerinde aydınlatıcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akaryakıt Sektörü, Tüketici Güveni, Tüketici Riski, Tüketici Davranışları

Bir Cevap Yazın

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: