İnternet Üzerinden Alışverişe Karşı Tutumu Etkileyen Psikolojik Faktörler Üzerine Bir Model

Niceliksel araştırma yöntemleri dersinde dersin öğretim elemanı Yard. Doç. Dr. Özlem Hesapçı Sanaktekin ile tüketici davranışları üzerine bir araştırma yapan Irmak Yeşilada’nın çalışması 15. Ulusal Pazarlama Kongresi’nde sunulacak. Çalışmanın tam metni İTÜ tarafından hazırlanan bir kitabın da bölümü olarak yayınlanacak.

15. Ulusal Pazarlama Kongresi 26-29 Ekim Kuşadası

Irmak Yeşilada

Yard. Doç. Dr. Özlem Hesapçı Sanaktekin

İnternet Üzerinden Alışverişe Karşı Tutumu Etkileyen Psikolojik Faktörler Üzerine Bir Model

Tüketicilere yeni ve farklı bir alışveriş ortamı sunan İnternet, istenilen yerde ve zamanda alışveriş olanağı sağlamasıyla cazip gözükse de beklenen sıçramayı gerçekleştirememiştir. Yapılan çalışmalarda, bunun en önemli nedeninin internetin belirsiz ortamına duyulan güvensizlik olduğu saptanmıştır. Belirsizlik ve yüksek risk algısı taşıyan internet üzerinden alışveriş davranışı, tüketici güveni oluşumunu çözümlemek ve tutumu etkileyen değişkenleri tespit etmek için önemli bir örnek teşkil etmektedir. 212 internet kullanıcısından elde edilen veriler doğrultusunda bulgular tüketicilerin internet üzerinden alışverişe karşı tutumlarında risk algısı, güven eğilimi ve algılanan dürüstlük ile birlikte dışadönüklük ve deneyime açıklık da birer kişilik özelliği olarak internet üzerinden alışverişe karşı tutumu etkileyen anlamlı değişkenler olarak bulgulanmıştır.

Bir Cevap Yazın

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: