Yeni Medya ve İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı resmi sayfası için lütfen tıklayınız.

DERS PROGRAMI

SEÇMELİ DERSLER

Yayın organımız HaberVESAİRE, gerçek ve güncel bir internet gazetesidir:

http://www.habervesaire.com/

http://en.habervesaire.com/

Medya ve İletişim Sistemleri Programı (MED) Akademik Çıktısı

MED programı iletişimi toplumsal, politik ve ekonomik güç alanlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle girdikleri karmaşık ilişkinin etkileşim ağı olarak algılar. Yerel, bölgesel ve küresel düzlemde gözlemlenen bu etkileşimi doğru analiz etmek, yorumlamak, ve aktarmak programın temel hedefidir. MED, bu kavrayışla yapılanmış, eğitimin yaşamsal boyutunu durmaksızın gözlemleyerek işlev gören ve kendisini bu boyuta “müdahale etme” fikriyle tanımlayan bir programdır.

MED programı, öğrencilerin Türkiye ve dünya meseleleri ile ilgili fikir geliştirmelerini, projeler oluşturmalarını, bu fikir ve projelerini hedef kitle için anlaşılır, güçlü ve etkili bir biçimde yazıya dökmelerini hedefler. Yazı üretimi, nihaî çıktısıyla sınırlanamaz. Yazmak, eleştirel, özdüşünümsel ve yaratıcı düşünmeyi, bu düşünceler ışığında fikir ve proje üretimini ve bu fikirleri amaç ve hedef kitleye uygun, verimli ve etkili bir biçimde bir mecra üzerinde gerçekleştirmeyi içerir.

MED programı yazı üretimini öncelikli olarak gazetecilik bağlamında ele alır. Gazetecilik ise günümüzde hızla değişen bir yazı disiplinidir. Bu çerçevede yazı, basılı veya elektronik mecrada, metin, görsel ve her tür hareketli fotografi tekniğini bünyesinde barındıran geniş bir ifade teknolojileri spektrumu olarak algılanır. MED programı, temel fikir/proje üretimi ve bunun geleneksel yollardan (kâğıt ve kalemle) yazılması ilkesi kaybedilmeden, öğrencilerini değişen koşullara uygun üretim yapmaya ve uyum sağlama becerilerini geliştirmeye yönlendirir. MED programında fikir ve proje üreten, yazabilen, görüntüleyebilen ve bu iki unsuru anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde kurgulayabilen öğrenci yetiştirmek hedeflenir.

Bütün bunların sağlanması için tutarlı, bireysel perspektif sahibi, eleştirel, yapıcı, yaratıcı ve sorgulayıcı bir yaklaşım kaçınılmazdır. MED programı mezun ettiği öğrencilerinde bu vasıfların da bulunmasını gözetir.

Bir Cevap Yazın

Arşivler

%d blogcu bunu beğendi: