Etiket: kimlik

Sorbonne Üniversitesi’nde Ortak Sunum

Medya ve İletişim Sistemleri öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Tunç, Televizyon Gazeteciliği ve Programcılığı öğretim görevlisi Ariana Ferentinou 21-22 Ekim’de Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleşen ötekileşme ve medyada ötekinin temsili (Colloque International Images de l’éstranger) konferansına katıldı. Bu konferans INA (French Institute for Communications), Comité d’histoire de la Télévision ve Sorbonne Nouvelle Paris 3 Üniversitesi tarafından düzenlendi. Tunç ve Ferentinou Yunan popüler kültürünün algılanmasının ve kabulünün çağdaş Türk toplumunda beklenilenin aksine…

Domino Dersler

Prof. Dr. AYDIN UĞUR İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nın modüler olarak hazırlanan MED 501 Medya Kuramı I dersinin bir modülü Domino Dersler başlığını taşıyor. Domino Dersler’in ilki, “Kültür için Çatışmacı bir Kuram” başlığıyla Prof. Dr. Aydın Uğur tarafından verildi.  Program Koordinatörü Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu dersin başında kısa bir sunum yaptı ve Domino Derslerin “birbirini izleyen, tamamlayan, zincirleme bir etki ile birbirini tetikleyen dersler” olarak…

Arşivler