MED 524 Söz ve Siyaset

Siyaset “hakikat yaratma” sanatıdır. Hakikatın taşıyıcısı ise sözlerdir. “Paris bien vaut une messe” ya da “Verecek kan, didinme, gözyaşı ve terden başka bir şeyin yok” gibi sözler tarihin nirengi noktalarıdır. Türk siyasetinde de hem deneyimi hem de çağın mentalitesini yansıtan önemli deyişler çok sayıdadır: “Size ölmeyi emrediyorum” “Yeter! Söz milletin” ya da “Sizi ben bile kurtaramam”, “Sokaklar yürümekle aşınmaz”, “Meşruiyet içinde her şeyin çaresi vardır”, vb. Bu ders, Türkiye’nin yakın tarihi içinde siyasetin eklemlenmesini siyasi aktörlerin ve “sıradan” kitlelerin sözleri ile ilişkilendirmeyi önermektedir.

Bir Yorum Bırak